08.12.2021


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Пъстрово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.86 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Лозен, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Казанка, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 5.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 4.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 04.11.2021 г. 3.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 6.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 3.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Яворово, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 6.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Памукчии, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 3.30 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 18.10.2021 г. 4.20 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »