29.11.2021


Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1200-2/30.09.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Даскал Атанасово, ЕКАТТЕ 20153, община Раднево, за стопанската 2021/2022 година, публикувана на 19.10.2021 г. 71.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 4.02 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Землен, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.63 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.54 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.20 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Тихомирово, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.33 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Сърнево, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 5.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Рисиманово, общ. Раднево за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.00 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »