08.12.2021


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 743.68 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 2.21 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Шейново, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 590.63 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 1.74 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 2.09 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Шипка, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 592.87 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ясеново, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 25.10.2021 г. 457.77 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Черганово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 12.10.2021 г. 535.79 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно изворово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 12.10.2021 г. 514.16 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Долно изворово, общ. Казанлък за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 12.10.2021 г. 368.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »