29.11.2021


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 6.05 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Рупките, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 07.10.2021 г. 4.96 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Изворово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 07.10.2021 г. 1.62 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 4.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 2.89 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Затьово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 4.60 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Яздач, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 3.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Винарово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 5.27 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свобода, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 6.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Стоян-Заимово, общ. Чирпан за стопанската 2021/2022 година – публикувана на 7.10.2021 г. 4.34 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »