23.05.2024


Заповед № ПО-09-1176-4/17.03.2021 г. за актуализиране на правно основание по заповед № ПО-09-1176-2/02.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Коларово, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 17.03.2021 г. 72.00 KB
Заповед за изменение на Заповед № ПО-09-1155-2/02.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделските земи за землището на с. Свободен, община Раднево, за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 18.02.2021 г. 112.50 KB
Заповед № ПО-09-1108-4/11.11.2020 г. за актуализиране на правно основание по заповед № ПО-09-1108-2/02.10.2020 г. за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Любеново, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 19.11.2020 г. 75.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Българене, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 2.63 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бели бряг, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 2.42 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Боздуганово, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.01 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Даскал Атанасово, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 3.87 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Диня, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 3.94 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Гледачево, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г., общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 1.71 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Коларово, общ. Раднево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 12.10.2020 г. 5.08 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »