19.06.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 1.90 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Александрово, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 509.19 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Асен, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 748.51 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно Сахране, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 1.68 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Габарево, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 876.89 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Габарево, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 434.32 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 528.20 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Манолово, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 497.92 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Осетеново, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 1.71 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Павел баня, общ. Павел баня за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 20.10.2020 г. 1.02 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »