23.06.2024


Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изр. 5 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне цена на имотите – полски пътища, попадащи в масиви за ползване, за землищата на община Казанлък, за стопанската 2020-2021 година - публикувано на 13.01.2021. 1.30 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бузовград, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 1.04 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Черганово, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 1.37 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 1.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 500.46 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Дунавци, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 1.23 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Енина, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 2.01 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 800.25 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 2.12 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на с. Горно Черковище, общ. Казанлък за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 393.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »