20.04.2024


Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповед № ПО-864-2/27.09.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Шейново, общ. Казанлък, с НТП „трайни насаждения“, за стопанската 2019/2020 гадина – публикувана на 15.10.2019 г. 71.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр. Крън, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 911.63 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 263.64 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Черганово, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 361.72 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.17 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.07 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Енина, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.56 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 997.17 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 08.10.2019 г. 1.27 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »