12.06.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Златна ливада, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 4.08 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Зетьово, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 4.56 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Яздач, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 4.22 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Винарово, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 6.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свобода, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 7.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Стоян заимово, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 5.15 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средно градище, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 6.04 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Спасово, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 5.76 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Осларка, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 2.39 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи с НТП "Нива" за землището на с. Рупките, общ. Чирпан за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 08.10.2019 г. 404.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »