23.06.2024


Заповед за изменение на Заповед № РД-07-451/12.10.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Средногорово, общ. Казанлък - публикувана на 20.12.2017 г. 326.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с НТП „Трайни насаждения“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 27.11.2017 г. 3.03 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, с НТП „Ниви“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 27.11.2017 г. 4.65 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Шейново, общ. Казанлък, с НТП „трайни насаждения“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 20.11.2017 г. 1.24 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Розово, общ. Казанлък, с НТП „трайни насаждения“, за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 20.11.2017 г. 1.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 178.54 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Енина, общ. Казанлък за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 217.73 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Розово, общ. Казанлък за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 113.43 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 114.69 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Бузовград, общ. Казанлък за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 20.10.2017 г. 88.01 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »