16.06.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения - за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 128.41 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - ниви - за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 245.80 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 817.72 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средно градище, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 450.13 KB
Заповед № РД-07-066/12.02.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за землищата на с. Гита и гр. Чирпан, община Чирпан. 71.00 KB
Заповед по чл. 37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Димитриево, общ. Чирпан, за календарната 2018 гадина – публикувана на 29.12.2017 г. 62.54 KB
Заповед за изменение на Заповед № РД-07-347/29.09.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ценово, общ. Чирпан 71.50 KB
Заповед за назначаване на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Димитриево, община Чирпан 69.50 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Чирпан за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 10.10.2017 г. 1.10 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на служебно разпределените масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Яздач, общ. Чирпан за стопанската 2017/2018 гадина – публикувана на 09.10.2017 г. 300.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »