15.07.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 476.60 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Верен, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 111.65 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Славянин, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 82.46 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 265.89 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Съединение, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 325.93 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 149.88 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Оризово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 524.97 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 388.94 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Найденово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 139.37 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Мирово, общ. Братя Даскалови за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 06.10.2017 г. 353.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »