новини
Всички новини

08.11.2008 г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КОТЕЛ

РЪКОВОДСТВО

Началник ПОЛИНА БОЯДЖИЕВА

тел. 0453/4 22 24


Адрес и телефони за контакти:

 гр. Котел, ул. „Проф. Павлов” № 30

 0878 21 49 21

 E-mail: osz_kotel@odzsliven.egov.bg

Координатиhttps://goo.gl/maps/sp7PyVP1JQd6JJVA9

Google Plus Code- VCQW+P7 Котел

Работно време на администрацията

От 9.00 ч. – 12.00 ч.

От 12.30 ч. – 17.30 ч.

Работно време на административното звено

От 9.00 ч. – 17.30 ч.


                                        Служители и телефони за контакти:

Служител

Длъжност

Дейност

телефон

Таня Сивкова

Кристина Иванова

Георги Спиров

Димитрина Къчева

Маргарит Мавродиев

Георги Гривов

 

Главен експерт

Старши експерт

Главен  специалист

Старши експерт

Старши експерт

Главен специалист

Деловодство, подаване на заявление за изготвяне на скици, характеристики  към СГКК, препис от решения за възстановяване на собственост, справки и др.

Информация за бели петна, правни основания, промяна НТП, пропаднали площи и др

Заверка на анкетна карта за регистрация по  НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ и др.

Информация за бели петна, правни основания, промяна НТП, пропаднали площи и др

Заверка на анкетна карта за регистрация по  НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ и др.

0453/42482

0453/42482

0882016519


В случаите, когато в Приемната има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.СПИСЪК НА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН


Община

Тип

Име

ЕКАТТЕ

Котел

гр.

Котел

39030

Котел

с.

Боринци

05480

Котел

с.

Братан

06135

Котел

с.

Върлище

12930

Котел

с.

Градец

17436

Котел

с.

Дъбова

24270

Котел

с.

Жеравна

29283

Котел

с.

Каменна

35852

Котел

с.

Катунище

36681

Котел

с.

Кипилово

36854

Котел

с.

Малко село

46646

Котел

с.

Медвен

47528

Котел

с.

Мокрен

00045

Котел

с.

Нейково

51398

Котел

с.

Ниска поляна

51754

Котел

с.

Орлово

53919

Котел

с.

Остра могила

54300

Котел

с.

Птичари

58760

Котел

с.

Пъдарево

58966

Котел

с.

Радинка

61399

Котел

с.

Седларево

65958

Котел

с.

Соколарци

67859

Котел

с.

Стрелци

69821

Котел

с.

Тича

72480

Котел

с.

Топузево

72833

Котел

с.

Филаретово

76073

Котел

с.

Ябланово

87031

 

ВСИЧКИ ЗЕМЛИЩА В ОБЩИНА КОТЕЛ, ОБЛАСТ СЛИВЕН СА С ВЛЯЗЛА В СИЛА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СОКОЛАРЦИ.

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Покана Покана за избор на независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд- земеделски земи и трайни насаждения. Публикувана на 04.09.2023г. 320.39 KB
Покана Покана за избор на независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти за изготвяне на пазарни оценки на имоти, частна държавна собственост- стопански двор. Публикувана на 04.09.2023г. 271.45 KB
Протокол от 24.08.2023 г. за класиране на оферти във връзка с покана за избор на оценител земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на оценителиет и притежаващ сертификат за изготвяне на оценка на ПМЛ от ДПФ. Дата на обявяване 28.08.2023г. 119.50 KB
търг Провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2023-2024- ЗАПОВЕД, СПИСЪК ПО ОБЕКТИ , ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ. Публикувано на 21.08.2023г. 175.68 KB
Покана Покана за избор на независим оценител, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения. Публикувано на 10.08.2023г. 760.65 KB
протокол Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ДПФ за стопанската 2023-2024 стопанска година - Община Котел 168.50 KB
обявление Приема План за новообразуваните имоти за землище с. Горно Александрово, общ. Сливен - ПИ с идентификатор № 16688.74.24 67.19 KB
протокол Протокол за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от ДПФ за стопанската 2023-2024 стопанска година - Община Сливен 162.00 KB
обявление ПРИЕМА: План на новообразуваните имоти по реда на чл. 45, ал. 14 от ППЗСПЗЗ съгласно, който чрез разделяне на ПИ с идентификатор 69314.45.8 за землището на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора 66.93 KB
обявление ПРИЕМА: План на новообразуваните имоти по реда на чл. 45, ал. 14 от ППЗСПЗЗ съгласно, който чрез разделяне на ПИ с идентификатор № 48725.45.340 за землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора 66.74 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023