25.04.2024


Go back
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ. 357.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 14.07.2017 г. , гр. Кермен, общ. Сливен. Обявен на 17.07.2017 г. 109.50 KB
протокол Протокол от комисия за разпределяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 и 10 от ППЗСПЗЗ. 121.50 KB
протокол Протокол търг -чл. 56к, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 45.00 KB
протокол Прокотол на комисия за проверка по реда на 37м от ЗСПЗЗ. 26.11 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 22.03.2017 г. , с. Съдиево, общ. Нова Загора. Обявен на 23.03.2017 г. 128.50 KB
протокол Протокол от Комисия за приемане план на новообразуваните имоти, с. Прохорово, общ. Нова Загора, обл. Сливен. 129.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 04.10.2016 г. , с. Биково, общ. Сливен. Обявен на 04.10.2016 г. 148.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-05/16.09.2016 г. на комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ, област Сливен 141.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-06/16.09.2016 г. на комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ, област Сливен 145.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023