14.04.2024


Go back
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ, определени със Заповед № РД-09-096/10.09.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие"- Сливен. Обявен на 04.10.2018 г. 155.00 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. 108.50 KB
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ - Община Сливен 187.50 KB
протокол Протокол от работата на Комисия за разпределение на пасища, мери и ливади, собственост на ДПФ - Община Котел 156.50 KB
протокол Извършени проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд 106.00 KB
протокол Приемане на план за частично изменение на Парцеларен план (Стопански двор “Стар-запад“), с. Желю войвода, общ. Сливен 173.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 10.01.2018 г. , с. Медвен, общ. Сливен. Обявен на 11.01.2018 г. 136.00 KB
протокол Протокол от тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. Обявен на 23.11.2017 г. 144.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ ПО-02-05/15.11.2017 г - допълнение към Протокол № ПО-02-13/01.11.2016 г. за приемане проекта за частично изменение на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Селиминово, общ. Сливен 120.50 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-04/14.11.2017 г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ - землище с. Желю войвода, общ. Сливен 133.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023