23.05.2024


Неправителствени организации 

 

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

Национална овцевъдна и козевъдна асоциация

Национална асоциация на зърнопроизводителите

Сдружение на земеделските производители „Хаджи Димитър” Сливен

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България

Национална Асоциация на Картофопроизводителите

Асоциация на земеделските производители в България

Национален съюз на земеделските кооперации в България

Българската асоциация на търговците на агротехника

Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Национален браншови съюз на хлебари и сладкари

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на свиневъдите в България

Национален браншови пчеларски съюз

Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Национална асоциация за развъждане на синтетична популация Българска млечна

Федерация на независимите синдикати в земеделието (ФНСЗ)

Българска aсоциация на търговците на зърно и фуражи

Фондация за биологично земеделие "Биоселена"

Съюз на производители на комбинирани фуражи

Съюз на птицевъдите в България

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България

Съюз на лесовъдите в България

Асоциация Български Пипер

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост

Сдружение "Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните"

Асоциация на агроекологичните земеделски производители

Българска асоциация за растителна защита

Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Кампании и активизъм за животните в индустрията

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023