25.07.2024


Всички новини

30.11.2016 г.

ОД "Земеделие" и гражданите - партньорство, основано на доверие

На 25.11.2016 г. в гр. Шумен се проведе съвместна среща-семинар между Областна дирекция "Земеделие" – Шумен и катедра „Аграрна икономика” при Икономически университет – Варна. Темата на срещата беше "Областна дирекция "Земеделие" и гражданите - партньорство, основано на доверие". Лектор на семинара беше доц. д-р Таня Георгиева от Икономически университет – Варна, катедра „Аграрна икономика”, а служителите от държавната и общинската администрация споделиха своя опит.

На мероприятието присъстваха представители на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен, Общинска служба по земеделие - Шумен, териториалното звено на Национална служба за съвети в земеделието в гр. Шумен и студенти от ИУ- Варна, специалност „Аграрен бизнес”.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане