03.03.2024


Приложение-споразумение към Заповедта за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувано на 06.10.2023 г. 3.10 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувана на 06.10.2023 г. 516.84 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувано на 02.10.2023 г. 3.22 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувана на 02.10.2023 г. 543.85 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Могила, общ. Каспичан - публикувано на 02.10.2023 г. 2.21 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувана на 02.10.2023 г. 544.31 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувано на 29.09.2023 г. 2.05 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувана на 29.09.2023 г. 517.20 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувано на 29.09.2023 г. 1.53 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувана на 29.09.2023 г. 520.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане