27.01.2023


Заповед ПО 09-402-2/ 07.07.2021 за изменение на заповед РД-04-125/05.11.2020 землище кв.Дивдядово гр.Шумен 291.19 KB
Заповед ПО 09-402-1/ 07.07.2021 за изменение на заповед РД-04-91/16.10.2020 землище с.Васил Друмев 313.84 KB
Заповед № ПО-09-266-1/ 12.05.2021 г. за изменение на издадена заповед № РД-04-170/ 03.12.2020 г. и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Радко Димитриево, общ. Шумен - публикувана на 12.05.2021 г. 423.15 KB
Заповед за изменение на издадена заповед и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Лозево, общ. Шумен 280.34 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувани на 22.12.2020 г. 2.33 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Градище, общ. Шумен - публикувани на 18.12.2020 г. 1.75 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Панайот Волов, общ. Шумен - публикувани на 08.12.2020 г. 1.89 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Новосел, общ. Шумен - публикувани на 08.12.2020 г. 2.20 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Мараш, общ. Шумен - публикувани на 08.12.2020 г. 1.94 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 год. за землище Радко Димитриево, общ. Шумен - публикувани на 04.12.2020 г. 1.49 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане