09.12.2023


Заповед №ПО-09-7-1 от 21.01.2020 г. за изменение на Заповед №ПО-09-569-1/29.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Вехтово, общ. Шумен за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 21.01.2020 год. 247.60 KB
Заповед №ПО-09-7-2 от 21.01.2020 г. за изменение на Заповед №ПО-09-428-3/08.10.2019 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Илия Блъсково, общ. Шумен за стопанската 2019-2020 година - публикувана на 21.01.2020 год. 237.99 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Панайот Волов, общ. Шумен - публикувани на 15.01.2020 г. 915.09 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Мараш, общ. Шумен - публикувани на 19.12.2019 г. 477.22 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувани на 10.12.2019 г. 553.47 KB
Заповед № ПО-09-722-1 от 09.12.2019 за изменение на заповед № ПО-09-722 от 06.12.2019 за утвърдено споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Ивански, общ. Шумен - публикувана на 10.12.2019 189.63 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Ивански, общ. Шумен - публикувани на 10.12.2019 г. 1.12 MB
Заповед № РД-04-21/27.11.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен за отмяна на Заповед № ПО-09-483-2/10.10.2019 г. за одобрено споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Ивански, общ. Шумен 212.48 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Новосел, общ. Шумен - публикувани на 14.11.2019 г. 514.43 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Шумен, кв. Макак, общ. Шумен - публикувани на 13.11.2019 г. 641.56 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане