28.09.2023


Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Сини вир, общ. Каолиново - публикувани на 24.10.2019 г. 450.09 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Лиси връх, общ. Каолиново - публикувани на 24.10.2019 г. 373.27 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Долина, общ. Каолиново - публикувани на 16.10.2019 г. 358.03 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 год. за землище Лятно, общ. Каолиново - публикувани на 09.10.2019 г. 371.35 KB
На основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ Общинска служба по земеделие - Каолиново, обявява график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Каолиново 80.00 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Сини вир, общ. Каолиново 146.09 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Лятно, общ. Каолиново 82.88 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Лиси връх, общ. Каолиново 117.25 KB
Предварителен регистър за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землище Долина, общ. Каолиново 73.58 KB


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане