24.07.2024


Заповед № АУ-42-102-4 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед №13-7-12/26.09.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Златна нива, общ. Каспичан за стопанската 2018-2019 година 58.45 KB
Заповед № АУ-42-102-5 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед №13-7-16/26.09.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Върбяне, общ. Каспичан за стопанската 2018-2019 година 58.57 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Марково, общ. Каспичан - публикувани на 15.10.2018 г. 280.63 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Златна нива, общ. Каспичан - публикувани на 15.10.2018 г. 540.57 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Косово, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2018 г. 524.53 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Могила, общ. Каспичан - публикувани на 09.10.2018 г. 554.31 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Кюлевча, общ. Каспичан - публикувани на 28.09.2018 г. 859.90 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Върбяне, общ. Каспичан - публикувани на 28.09.2018 г. 443.06 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Плиска, общ. Каспичан - публикувани на 28.09.2018 г. 784.81 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Каспичан, общ. Каспичан - публикувани на 28.09.2018 г. 741.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане