26.05.2024


Новини

Всички новини

28.12.2023 г.

ДФ „Земеделие“ изплати над 550 млн. лева по ОПДУ за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе на земеделските стопани с приключили административни и проверки на място първи транш по интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ) за Кампания 2023. Изплатени са общо 550 620 390,48 лв. на 46 990 стопани.

Това е интервенцията с най-голям бюджет и очаквано плащане от земеделските стопани. ДФЗ успя в заложения срок в индикативния график да осъществи плащане, въпреки късното приключване на приема на заявления за настоящата кампания, изцяло новата нормативна уредба и множеството изменения в нея, свързани с прилагането на новия програмен период.

Изчисленията по ОПДУ са извършени съобразно актуалните резултати от Системата за мониторинг на площ и данните предоставени от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) по предварителен слой „Физически блокове“, както и специализирания слой „ПЗП – косене“ към 1 декември. Включени са и резултатите  получени при обработката на всички подадени заявления за корекция и/или несъгласие от фермерите през месец ноември 2023 г.

Ставката за първия транш по интервенцията „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ за Кампания 2023 е определена със заповед на министъра на земеделието и храните и е в размер на 179,93 лева/ха.

Както и през предходния програмен период, след одобряване на окончателни данни за слой  „Физически блокове“ и специализирания слой „ПЗП – косене“ ще бъдат извършени и финалните оторизации и плащания по ОПДУ. Извършването на първоначални изчисления и оторизации по интервенцията с индикативна ставка за съответната година при плащанията през месец декември на годината на кандидатстване е механизъм, който предоставя възможност на стопаните да получат първоначално подпомагане по ОПДУ още в рамките на календарната година на кандидатстване.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив