24.06.2024


01.09.2022 г. Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи и масиви за ползване на пасища, мери и ливади 4.90 MB
30.06.2022 г. Вътрешни правила за Административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 8.78 MB
10.05.2022 г. Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 248.04 KB
Проучване на удовлетвореността от административнотообслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея , съгласно подадени анкетни карти. 184.23 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.6 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 73.09 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.5 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 67.90 KB
10.07.2019 г. Информация за административна услуга „Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка“ 15.55 KB
27.05.2019г. Вътрешни правила за организацията на Електронен документооборот в ОД”Земеделие” - Пловдив. 417.85 KB
26.03.2019г. Номенклатура със срокове на съхраняване на делата в ОД "Земеделие" - Пловдив 2019 г. 1.29 MB
26.03.2019г. Заповед за утвърждаване на номенклатура 2019 г. 395.66 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив