24.02.2024


25.02.2019г. Заповед №РД-11-490-27/20.02.2019г. в изменение на Заповед № РД-11-490-26/01.10.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Пловдив за определяне масивите на ползване на земеделски земи , за землището на с. Васил Левски. 654.06 KB
Изменение на Заповед РД-11-490-26/01.10.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделските земи, за землището на с. Васил Левски , общ. Карлово, обл. Пловдив за стопанската 2018/2019г. 3.75 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 15.60 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2018/2019 г. 1.32 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 23.22 MB
Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Сопот. 153.33 KB
09.08.2018 Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Карлово. 2.02 MB
09.08.2018 Обява предварителни регистри 315.65 KB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744