10.07.2020


25.02.2019г. Заповед №РД-11-490-27/20.02.2019г. в изменение на Заповед № РД-11-490-26/01.10.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Пловдив за определяне масивите на ползване на земеделски земи , за землището на с. Васил Левски. 654.06 KB
Изменение на Заповед РД-11-490-26/01.10.2018г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделските земи, за землището на с. Васил Левски , общ. Карлово, обл. Пловдив за стопанската 2018/2019г. 3.75 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 15.60 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2018/2019 г. 1.32 MB
10.10.2018г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2018/2019 г. 23.22 MB
Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Сопот. 153.33 KB
09.08.2018 Заповеди за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи за землища на община Карлово. 2.02 MB
09.08.2018 Обява предварителни регистри 315.65 KB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.