31.05.2024


24.04.2024 Заповед №ПО-09-254-2/23.04.2024г. на Директора на ОДЗ-Пловдив, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище на село Голям Чардак, община Съединение и Приложение №1-опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти, за землището на село Голям Чардак, община Съединение. 1.71 MB
16.11.2023 г. Изменение на Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи , за землището на с. Голям Чардак, община Съединение, област Пловдив за стопанската 2023/2024 г. 2.19 MB
10.10.2023 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Съединение за стопанската 2023/2024 г. 24.91 MB
25.08.2023 г. Обява окончателни регистри. 85.16 KB
07.08.2023 г. Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 3.29 MB
02.08.2023 г. Обява за предварителни регистри. 358.28 KB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив