08.12.2023


10.10.2022г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Перущица за стопанската 2022/2023 г. 2.95 MB
10.10.2022г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Кричим за стопанската 2022/2023 г. 1015.82 KB
10.10.2022г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Стамболийски за стопанската 2022/2023 г. 3.74 MB
15.09.2022 г. Обява за разпределение на масивите за ползване. 59.10 KB
25.08.2022г. Обява окончателни регистри. 45.50 KB
25.08.2022 г. Изменение на заповеди на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за община: Перущица, Кричим и Стамболийски. 475.38 KB
04.08.2022 г. Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи община Перущица. 308.70 KB
04.08.2022 г. Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи община Кричим. 304.25 KB
04.08.2022 г. Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 1.13 MB
04.08.2022 г. Обява за предварителни регистри. 55.22 KB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744