03.12.2023


15.06.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1309-1/30.09.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите на ползване на земеделски земи за землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив. 1.65 MB
06.06.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1609-10/14.11.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на пътищата за землището на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив. 1.24 MB
06.06.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1609-12/14.11.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на пътищата за землището на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив. 1.46 MB
05.06.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1609-8/14.11.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на пътищата за землището на с. Горни Домлян, община Карлово, област Пловдив. 1.33 MB
23.05.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1309-14/30.09.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив. 3.28 MB
22.05.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1309-12/30.09.2023 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив. 4.53 MB
17.05.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1724-3/20.12.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив. 778.85 KB
17.05.2023 г. Изменение на Заповед №ПО-09-1309-10/30.09.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землището на с. Горни Домлян, община Карлово, област Пловдив. 2.18 MB
05.05.2023 г. Изменение на Заповеди №№ПО-09-865-1/03.08.2022 г. и ПО-09-865-25/03.08.2022 г.на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землищата на с. Дъбене и с. Каравелово, община Карлово, област Пловдив. 512.40 KB
04.05.2023 г. Изменение на Заповеди №№ПО-09-865-12/03.08.2022 г. и ПО-09-865-19/03.08.2022 г.на Директора на ОД "Земеделие" - Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделските земи за землищата на гр. Калофер и с. Горни Домлян, община Карлово, област Пловдив. 468.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744