07.12.2023


23.03.2022г. Изменение на Заповед№ПО-09-1429/06.12.2021 г. на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землището на с. Триводици за стопанската 2021/2022 г 938.79 KB
23.03.2022г. Изменение на Заповед № ПО-09-1024-2/29.09.2021 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Триводици. 1.08 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Стамболийски за стопанската 2021/2022 г. 1.36 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Стамболийски за стопанската 2021/2022 г 573.75 KB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Перущица за стопанската 2021/2022 г. 1.75 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Кричим за стопанската 2021/2022 г. 664.16 KB
Обява за разпределения 2021-2022 г. 57.63 KB
Обява за изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землищата на община Стамболийски, Перущица и Кричим. . 61.17 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 342.26 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за Община Кричим. 333.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744