29.11.2023


Изменение на Заповед № ПО-1116-14/01.10.2021 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Иганово. 1.96 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г 12.96 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2021/2022 г. 2.39 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г. 22.54 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г. 17.70 MB
Обява за изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землищата на община Карлово и Сопот . 81.50 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за община Сопот. 665.05 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за община Карлово. 8.84 MB
Обява за предварителни регистри. 53.59 KB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)

ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bgОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744