23.04.2024


Изменение на Заповед № ПО-1116-14/01.10.2021 на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Иганово. 1.96 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г 12.96 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Сопот за стопанската 2021/2022 г. 2.39 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г. 22.54 MB
11.10.2021 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2021/2022 г. 17.70 MB
Обява за изготвен проект на карта на масивите за ползване и регистър на имотите към нея за землищата на община Карлово и Сопот . 81.50 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за община Сопот. 665.05 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за община Карлово. 8.84 MB
Обява за предварителни регистри. 53.59 KB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив