26.10.2020


Изменение на заповед №ПО-09-1575-18/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Певците, община Карлово, обл. Пловдив. 825.59 KB
Изменение на заповед №ПО-09-1575-29/01.10.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Московец, община Карлово, обл. Пловдив. 915.17 KB
13.03.2020 г. Изменение на заповед №ПО-09-1575-10/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Дъбене, община Карлово, обл. Пловдив. 7.10 MB
10.01.2020г. Изменение на заповед №ПО-09-1510/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище гр. Сопот. 3.93 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г 8.09 MB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г. 33.93 MB
Обява предварителни регистри . 68.34 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 1.15 MB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 6.51 MB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.