17.04.2024


Изменение на заповед №ПО-09-1575-18/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Певците, община Карлово, обл. Пловдив. 825.59 KB
Изменение на заповед №ПО-09-1575-29/01.10.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Московец, община Карлово, обл. Пловдив. 915.17 KB
13.03.2020 г. Изменение на заповед №ПО-09-1575-10/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Дъбене, община Карлово, обл. Пловдив. 7.10 MB
10.01.2020г. Изменение на заповед №ПО-09-1510/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище гр. Сопот. 3.93 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г 8.09 MB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г. 33.93 MB
Обява предварителни регистри . 68.34 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 1.15 MB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 6.51 MB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив