27.05.2022


Изменение на заповед №ПО-09-1575-18/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Певците, община Карлово, обл. Пловдив. 825.59 KB
Изменение на заповед №ПО-09-1575-29/01.10.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Московец, община Карлово, обл. Пловдив. 915.17 KB
13.03.2020 г. Изменение на заповед №ПО-09-1575-10/30.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Дъбене, община Карлово, обл. Пловдив. 7.10 MB
10.01.2020г. Изменение на заповед №ПО-09-1510/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив издадена на основание чл.37в , ал.4 от ЗСПЗЗ за землище гр. Сопот. 3.93 MB
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г 8.09 MB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Карлово за стопанската 2019/2020 г. 33.93 MB
Обява предварителни регистри . 68.34 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 1.15 MB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 6.51 MB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022