27.05.2022


18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1970-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 254.44 KB
18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1971-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г.на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 285.27 KB
Заповед за изменение на Директора на ОДЗ-Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив за стопанската 2019/2020 г. 274.85 KB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Калояново за стопанската 2019/2020 г. 17.09 MB
Обява окончателни регистри по чл.72 ал.4 от ППЗСПЗЗ. 76.00 KB
Обява предварителни регистри . 74.50 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 5.21 MB
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022