17.04.2024


18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1970-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 254.44 KB
18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1971-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г.на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 285.27 KB
Заповед за изменение на Директора на ОДЗ-Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив за стопанската 2019/2020 г. 274.85 KB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Калояново за стопанската 2019/2020 г. 17.09 MB
Обява окончателни регистри по чл.72 ал.4 от ППЗСПЗЗ. 76.00 KB
Обява предварителни регистри . 74.50 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 5.21 MB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив