26.10.2020


18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1970-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 254.44 KB
18.12.2019 г. Заповед № ПО-09-1971-1/13.12.2019г. в изменение на Заповед № ПО-09-1500-1/26.09.2019г.на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив за определяне на масивите на ползване на земеделски земи. 285.27 KB
Заповед за изменение на Директора на ОДЗ-Пловдив за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив за стопанската 2019/2020 г. 274.85 KB
10.10.2019г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Калояново за стопанската 2019/2020 г. 17.09 MB
Обява окончателни регистри по чл.72 ал.4 от ППЗСПЗЗ. 76.00 KB
Обява предварителни регистри . 74.50 KB
Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 5.21 MB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.