21.10.2021


10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Триводици, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.38 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 2.44 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр.Перущица, общ. Перущица за стопанската 2016/2017г. 1.48 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с.Ново село, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.55 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.53 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски за стопанската 2016/2017г. 1.67 MB
20.09.2016Г. Обява разпределение по чл.74 за ОСЗ Стамболийски 76.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4 - Триводици 77.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4-Перущица 77.00 KB
08.09.2016г. образец_обява_разпределение_чл.74,ал.3 и 4 Йаоким Груево 77.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.