21.10.2021


07.08.2017 Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 1.65 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Чешнегирово, общ.Садово за стопанската 2016/2017г. 1.71 MB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на с. Богданица, общ. Садово за стопанската 2016/2017г. 2.77 MB
30.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово 80.50 KB
30.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово 80.50 KB
05.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Садово. 67.50 KB
Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 2.12 MB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.