12.06.2024


Заповед № РД-04-123/31.07.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землище с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ. 404.46 KB
Протокол №1/24.07.2023г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-106/16.06.2023г. 558.96 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2023-2024г - (първа тръжна сесия) 796.50 KB
3аповед № РД-04-119/13.07.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2023-2024 година. 63.42 KB
Протокол №1/20.06.2023г. по проведен търг по реда на чл.27, ал. 9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-90/17.05.2023г. за имот в землището на с. Малчика, общ. Левски 378.28 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2023-2024 по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 45.99 KB
3аповед № РД-04-106/16.06.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2023-2024. 266.56 KB
Протокол №2/08.06.2023г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-85/21.04.2023г. за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Градище, общ. Левски, с. Ракита, общ. Червен бряг, и с. Рупци, общ. Червен бряг 383.43 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2023г 539.38 KB
Протокол №1/29.05.2023г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-85/21.04.2023г. за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Градище, общ. Левски, с. Ракита, общ. Червен бряг, и с. Рупци, общ. Червен бряг 427.17 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа