22.03.2023


3аповед № РД-04-75/20.06.2022г. за откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за срок от 1 (една) стопанска година в Област Плевен за стопанската 2022-2023 година. 302.27 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2022-2023г - (първа тържна сесия) 632.50 KB
3аповед № РД-04-71/16.06.2022г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 година. 507.89 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2022г 536.56 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2022г 612.57 KB
Протокол за липса на възражения по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-44/07.03.2022г. 324.30 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-44/07.03.2022г. 524.39 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2022г 651.53 KB
Заповед №РД-04-44/07.03.2022г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове. 559.97 KB
Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2022/2023г. на територията на област Плевен 36.84 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа