22.03.2023


Протокол №1/28.10.2022г. от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 във вр. с ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-117/21.09.2022г. за имот в землището на с. Обнова, общ.Левски, обл. Плевен. 485.14 KB
Протокол №2/27.10.2022г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-206/03.10.2022г. 328.91 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2022-2023 159.17 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2022-2023 157.46 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2022-2023 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 42.50 KB
3аповед № РД-04-207/03.10.2022г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2022-2023. 302.38 KB
Образци на договори за отдаване под наем/аренда на имоти от ДПФ за стопанската 2022-2023 308.93 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2022/2023 58.07 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2022/2023 55.97 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2022-2023г - (втора тържна сесия) 476.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа