27.02.2024


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2023г 539.38 KB
Протокол №1/29.05.2023г. по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-85/21.04.2023г. за имоти в землището на гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, с. Градище, общ. Левски, с. Ракита, общ. Червен бряг, и с. Рупци, общ. Червен бряг 427.17 KB
ЗАПОВЕД РД-04-90/17.05.2023г. на Директора на ОД"Земеделие"Плевен за откриване на първи търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор с. Малчика, общ. Левски 382.25 KB
Протокол №2/04.05.2023г. на комисията по провеждане на търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-78/22.03.2023г. за имоти в землищата на с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен. 383.25 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2023г 568.30 KB
Протокол №1/25.04.2023г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-78/22.03.2023г. за имоти в землище с. Въбел, общ. Никопол, обл. Плевен и с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен. 433.66 KB
Заповед №РД-04-85/21.04.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове в област Плевен 393.45 KB
Заповед РД09-376/27.03.2023 на Министъра на земеделието за удължаване срока за регистрация на тютюнопроизводителите в регистър за 2023 г. 273.13 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2023г 607.78 KB
Заповед №РД-04-78/22.03.2023г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове, с.Въбел община Никопол и с. Малчика община Левски 291.19 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа