26.05.2024


Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2023-2024 157.86 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2023-2024 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 40.84 KB
3аповед № РД-04-156/21.09.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2023-2024. 301.80 KB
Протокол №1/21-22.08.2023г. от проведен търг I тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ за 2023-2024г., обявен със заповед РД-04-119/13.07.2023г. 4.23 MB
Заповед № РД-04-127/08.08.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землищата на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, с. Градище, община Левски, с. Ракита, община Червен бряг и с. Рупци, община Червен бряг, област Плевен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 409.21 KB
Заповед № РД-04-124/31.07.2023г. за прекратяване на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имот, находящ се в стопански двор с. Малчика, общ. Левски, обл. Плевен. 397.21 KB
Заповед № РД-04-123/31.07.2023г. за класиране на участници от проведен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, находящи се в стопански двор в землище с. Въбел, общ. Никопол и с. Малчика, общ. Левски по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ. 404.46 KB
Протокол №1/24.07.2023г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.13 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-106/16.06.2023г. 558.96 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2023-2024г - (първа тръжна сесия) 796.50 KB
3аповед № РД-04-119/13.07.2023г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2023-2024 година. 63.42 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа