новини
Всички новини

22.04.2024 г.

Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър се удължава повторно с още един месец

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър се удължава повторно с още един месец, а именно до 31 май 2024 г. Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, набавяйки си необходимите документи, като договори, правни основания и приемно – предавателни протоколи. 

Съгласно Закона за тютюна, производителите се регистрират всяка година до 31 март. Припомняме, че срокът за вписване на тютюнопроизводители в регистъра за 2024 г. вече беше удължен с един месец до 30 април 2024 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, съобразно реда и условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Постник, община Момчилград, област Кърджали. Публикувано на 04.07.2024 г. 655.10 KB
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Кърджали. Публикувано на 01.07.2024 г. 3.90 MB
Заповед №РД-04-77/19.06.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали за откриване на процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2024/2025 година за дългосрочно отдаване под наем/аренда за срок от пет стопански години на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или зеленчуци, за дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от ДПФ за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Публикувано на 21.06.2024 г. 2.57 MB
Актуализиран график за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Кирково за кампания 2024 г. - публикувано на 18.06.2024 г. 7.02 MB
Актуализиран график за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Крумовград за кампания 2024 г. - публикувано на 18.06.2024 г. 192.98 KB
Областна дирекция "Земеделие" – Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена Заповед №РД–04–76/17.06.2024 г. на директора за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор, извън границите на урбанизираната територия на с. Чубрика, община Ардино, област Кърджали. Публикувано на 17.06.2024 г. 371.37 KB
Заповед №РД-04-73/10.06.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“- Кърджали за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг на 15.02.2024 г. с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 10.06.2024 г. 446.31 KB
Наръчник за директни плащания - кампания 2024. Публикувано на 07.06.2024 г. 793.96 KB
Заповед за стартиране на пожароопасен сезон на Директора на ОД"Земеделие" - Кърджали. Публикувано на 30.05.2024 г. 880.09 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали уведомява земеделските стопани и заинтересовани лица на територията на област Кърджали, че на 16.05.2024 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на териториална организация на НТС – Хасково /Дом на техниката/, ул. Сан Стефано №3 ще се проведе информационна среща с представители на министерството на земеделието и храните, във връзка с кампания за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за директни плащания – 2024 г. Публикувано на 09.05.2024 г. 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »