новини обратно
 • 22.04.2024 г.
  Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър се удължава повторно с още един месец
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 18.03.2024 г.
  До 30 април 2024 г. се удължава срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол за изменение и допълнение на Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, съобразно реда и условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Постник, община Момчилград, област Кърджали. Публикувано на 04.07.2024 г. 655.10 KB
Протокол за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Кърджали. Публикувано на 01.07.2024 г. 3.90 MB
Заповед №РД-04-77/19.06.2024г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали за откриване на процедура за провеждането на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2024/2025 година за дългосрочно отдаване под наем/аренда за срок от пет стопански години на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или зеленчуци, за дългосрочно отдаване под аренда на земеделски земи от ДПФ за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Публикувано на 21.06.2024 г. 2.57 MB
Актуализиран график за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Кирково за кампания 2024 г. - публикувано на 18.06.2024 г. 7.02 MB
Актуализиран график за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Крумовград за кампания 2024 г. - публикувано на 18.06.2024 г. 192.98 KB
Областна дирекция "Земеделие" – Кърджали, уведомява всички заинтересовани лица, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена Заповед №РД–04–76/17.06.2024 г. на директора за одобряване план на новообразувани имоти на стопански двор, извън границите на урбанизираната територия на с. Чубрика, община Ардино, област Кърджали. Публикувано на 17.06.2024 г. 371.37 KB
Заповед №РД-04-73/10.06.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“- Кърджали за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг на 15.02.2024 г. с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Публикувано на 10.06.2024 г. 446.31 KB
Наръчник за директни плащания - кампания 2024. Публикувано на 07.06.2024 г. 793.96 KB
Заповед за стартиране на пожароопасен сезон на Директора на ОД"Земеделие" - Кърджали. Публикувано на 30.05.2024 г. 880.09 KB
Областна дирекция „Земеделие” – гр. Кърджали уведомява земеделските стопани и заинтересовани лица на територията на област Кърджали, че на 16.05.2024 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. в залата на териториална организация на НТС – Хасково /Дом на техниката/, ул. Сан Стефано №3 ще се проведе информационна среща с представители на министерството на земеделието и храните, във връзка с кампания за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за директни плащания – 2024 г. Публикувано на 09.05.2024 г. 69.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »