12.06.2024

Новини

Всички новини

01.09.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Във връзка със зачестилите случаи на пътнотранспортни произшествия с превозни средства, надвишаващи размери, маса и натоварване на ос, както и пътни превозни средства, надвишаващи допустимата максимална маса, отразена в свидетелството им за регистрация, напомняме на собствениците и ползвателите на обекти за съхранение на зърно и земеделските стопани, отглеждащи зърнени култури, за необходимостта от спазване на разпоредбите, съдържащи се в чл.139, ал.1, т.2 и чл.126 от Закона за движението по пътищата.

При извършване на крайпътни проверки от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са установени много случаи, в които собственици на обекти за съхранение на зърно претоварват пътни превозни средства.

Предприетите действия са с цел превенция и недопускане на възникването на пътнотранспортни произшествия с превозни средства, извършващи превози с надвишаващи размери, маса и натоварване на ос, както и пътни превозни средства надвишаващи допустимата максимална маса, отразена в свидетелството им за регистрация.

В случай на установени нарушения на посочените разпоредби на Закона за движение по пътищата, ще бъде уведомена Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за предприемане на действия по компетентност и ангажиране на административнонаказателната отговорност към товародателите или лицата, които извършват товаренето в съответствие с чл. 56, ал.1 и ал.2 от Закона за автомобилните превози.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark