22.04.2024

Новини

Всички новини

14.09.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ

Във връзка с предстоящото настъпване на падеж на 01.10.2022 г.  за плащане по действащите договори за аренда за земеделски земи от ДПФ на територията на Област Добрич и предвидената в договорите клауза за индексиране на плащанията с коефициент на инфлация, определен от Националния статистически институт за предходен 12-месечен период уведомяваме земеделските производители, че годишната инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени и публикувана на сайта на Национален статистически институт на адрес https://www.nsi.bg/bg/content/2539/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0, за периода август 2021 – август 2022, възлиза на 17,7 %, в какъвто размер подлежат на индексиране арендните вноски за стоп. 2022/2023 г. по действащите до началото на посочената стопанска година договори.

Фактурите за дължимите суми по договорите могат да бъдат получени от 20.09.2022 г. в стая 102
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark