23.06.2024

Новини

Всички новини

25.07.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ! ЗАБРАНА ЗА МАШИННО ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЕВИ И ХРАСТИ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ!


С цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари, министърът на земеделието е издал Заповед №РД-09-847/22.07.22г., допълнена със Заповед №РД-09-858/28.07.22 г., приложени по-долу - да не се извършва косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти, през периода от 25 юли 2022 г. до 7 август 2022 г. включително, от земеделски стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи и обработваеми земи в състояние, годно за производство.
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark