13.07.2024

Новини

Всички новини

22.07.2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ! УСТАНОВЕНО МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ!

 

УСТАНОВЕНО Е МАСОВО НАМНОЖАВАНЕ И НАПАДЕНИЕ ОТ ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА / LOXOSTEGE STICTICALIS / ПО СЛЪНЧОГЛЕД И ДРУГИ КУЛТУРИ , КАТО В ТАЗИ ВРЪЗКА Е ОБЯВЕН КАЛАМИТЕТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС ЗАПОВЕД №РД-12-14 / 21.07.2022Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.

СИТУАЦИЯТА ИЗИСКВА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА БОРБА ВЪРХУ НАПАДНАТИТЕ ПЛОЩИ. СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СЕ ВИЗИРА СРОК ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ОПАСНОСТТА ДО 30 ЮЛИ 2022Г.

В ЗАПОВЕДТА, ПРИЛОЖЕНА ПО-ДОЛУ, СА УПОМЕНАТИ РАЗРЕШЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ С АВИАЦИОННА ТЕХНИКА СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДБХ ДОБРИЧ САМО ЗА ТРЕТИРАНЕ С БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА НА БАЗА BACILLUS THURINGENSIS, А ИМЕННО : ДИПЕЛ ДФ, ДИПЕЛ 2Х, РАПАКС, РАПАКС – АS И ФОРЕЙ 48 Б. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА СМЕСВАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ НА ДРУГИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ ИЛИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА КЪМ РАБОТНИЯ РАЗТВОР.

С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ, РАЗРЕШЕНИЯТ ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК/ ОАЗИС 5 ЕК, С АКТИВНО ВЕЩЕСТВО ЕСФЕНВАЛЕРАТ, ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ САМО С НАЗЕМНА ТЕХНИКА ПРИ СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА №13 ОТ 2016Г.

Заповед № РД12-14/21.07.2022


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark