03.10.2023

Новини

Всички новини

26.03.2020 г.

Важна информация свързана с осъществяваните от земеделските стопани дейности в условията на извънредни мерки

  • Облекчени условия за регистрация на ЗС по електронен път, с цел ограничаване на движението и улесняване на земеделските стопани;
  •  Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID-19;
  •  Обновена информация за преминаването през КПП - от 25 март 2020 г. от страна МВР е въведена нова декларация(която също Ви изпращам), която се предоставя на служителите на КПП. Въвежда се и служебна бележка от земеделски стопанин,удостоверяваща, че лицето е негов служител.         

Пререгистрация на земеделски стопани онлайн

МВР пропускане през КПП от 25.03.20

Нова бланка на декларацията от сайта на МВР от 24.03.20

Указания към бизнес операторите COVID 19_25.03.2020


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark