26.10.2020

График за извършване на проверка по изправността на машините за прибиране на пролетниците, подготовката на площите и извършване на есенната сеитба за Общините Балчик, Ген.Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла. 285.50 KB
Заповед РД-07-01-136/07.08.2017 г. за изменение на Заповед РД-07-01-123/12.07.2017 г. относно изключване на имот от обектите на търга 07257.46.11 с площ 14,999 483.93 KB
Протокол и класиране от проведена тръжна сесия за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2017/2018 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ. 62.89 KB
Протоколи от 04.08.2017г. от проведени търгове по реда на параграф12а от ЗСПЗЗ 106.50 KB
Протокол от 04.08.2017г. от проведени търгове по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 143.50 KB
Обява Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2017/2018 за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури - списък с имоти 96.14 KB
Обява Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2017/2018 за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури - заповед, тръжни условия, образци на документи 189.17 KB
Решение 05 от 28.06.2017г. на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ 79.00 KB
Протокол от 21.06.2017 от проведена тръжна процедура по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 100.00 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост (незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване 113.50 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712