20.09.2020

Декларация относно личните данни, която е необходимо да се попълва от участниците в споразумение (чл.37в), 32.00 KB
Правила за регистрация на договори за наем и за аренда на земеделски земи в ОСЗ. 295.44 KB
Указанията за извършване обследвания на есенните култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития за 2018г. 5.35 MB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирана територия. 310.43 KB
Решение №04/05.07.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 71.50 KB
Указания за прилагане на последните промени в ЗСПЗЗ 1.23 MB
Важно!!! Съобщение свързано с изменение на ЗСПЗЗ! 877.98 KB
График за извършване на преглед по изправността и готовността на техниката за участие в жътвената кампания в Община Добрич. 1.46 MB
График за извършване на преглед по изправността и готовността на техниката за участие в жътвената кампания в Община Ген.Тошево. 234.50 KB
Решение 02/26.04.2018 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 70.50 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712