20.09.2020

ЗАПОВЕД РД-07-71/04.09.2018 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.12 MB
ЗАПОВЕД РД-07-70/04.09.2018 г. за прекратяване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 687.04 KB
Протокол от 27.08.2018г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а пт ПЗР на ЗСПЗЗ. 100.50 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирани територии. 310.43 KB
Заповед за стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2018г 1.14 MB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 437.41 KB
Заповед № РД-07-59/10.08.2018г. за определяне на допълнителни мерки за пожароопасен сезон в земеделски земи по чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в област Добрич за периода от 11.06.2018г. до 31.10.2018г 89.00 KB
Протокол от 08.08.2018г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване. 101.00 KB
Данни за размера на средното годишно рентно плащане за стоп. 2018/2019 г. по общини, определено на база действащи договори за предходната 2017/2018 г. 255.50 KB
Заповед №РД-07-53/03.08.2018г. за откриване на процедура по сключване на споразумения за стоп. 2018/2019 г. и назначаване на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ 106.00 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712