23.09.2020

Заповед РД-07-106/12,02,2019г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на пар.12а от ПЗР ЗСПЗЗ находящи се в с.Зърнево, общ. Тервел 627.32 KB
Заповед РД-07-109/13.02.2019г. за определяне класираните на първо и второ участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 545.16 KB
Заповед РД-07-110/13.02.2019г. за определяне класираните на първо и второ участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 515.36 KB
График за месец февруари 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходната и прикачна техника, собственост на фирмите, регистрирани в гр. Добрич. 550.84 KB
График за месец февруари 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходната и прикачна техника, собственост на фирмите, регистрирани в община Крушари. 365.45 KB
Заповед РД-07-11/10.01.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Ген. Колево, общ. Добричка 78.81 KB
Заповед за изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Вранино 77.50 KB
Обява за изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Вранино 72.00 KB
Заповед РД-07-510/20.12.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич за одобрено изменение на плана за парцелиране за имот № І - Зърнобаза на „Стопански двор 1”, с. Сенокос, общ. Балчик 77.50 KB
Обява за изготвена заповед за изменение на плана за парцелиране за имот № І - Зърнобаза на „Стопански двор 1”, с. Сенокос, общ. Балчик 72.50 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712