18.10.2019

Протокол от 08.10.2018г. за резултати проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 101.50 KB
Решение №05/27.09.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 48.50 KB
Заповед №РД-07-01-104/18.09.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящи се в Стопански двор с.Зърнево ,общ.Тервел 114.00 KB
ЗАПОВЕД РД-07-71/04.09.2018 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 2.12 MB
ЗАПОВЕД РД-07-70/04.09.2018 г. за прекратяване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на счл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 687.04 KB
Протокол от 27.08.2018г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а пт ПЗР на ЗСПЗЗ. 100.50 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирани територии. 310.43 KB
Заповед за стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2018г 1.14 MB
Заповед № РД 46-395 от 08.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите ведно с Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 437.41 KB
Заповед № РД-07-59/10.08.2018г. за определяне на допълнителни мерки за пожароопасен сезон в земеделски земи по чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи в област Добрич за периода от 11.06.2018г. до 31.10.2018г 89.00 KB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712